Persoonsgegevens die u opgeeft op www.aandeslagmetdenatuurwet.nl gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.