Veranderingen in de Wet Natuurbescherming die sinds 2016 van kracht is

In 2017 gaat de nieuwe natuurwet in. Die zorgt voor goede verzorging van planten en dieren in het wild. De regels worden eenvoudiger, want de natuurwet vervangt drie wetten. Ondernemers krijgen meer ruimte om te ondernemen, zolang zij verantwoord met de natuur omgaan. De provincies gaan de wet uitvoeren. De provincie verleent de vergunning, waarin staat wat wel en niet kan. De provincie toetst of de natuur niet wordt aangetast. Samen met natuurbeschermers, jagers en boeren, bepalen provincies wat nodig is voor natuur. Dat is goed voor natuur en ondermeners.

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming inwerking getreden. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Met slechts één wet en minder regels wordt het overzichtelijker om de wet toe te passen, maar voor iedereen die met de wet te maken heeft, verandert er wel een aantal belangrijke zaken. Om u te helpen deze veranderingen in de praktijk toe te passen, werken het Ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies samen om u hierover te informeren tijdens het implementatieproject Aan de slag met de Natuurwet.

Hier vindt u informatie over de belangrijkste veranderingen, activiteiten en andere onderwerpen rond de implementatie van de nieuwe Natuurwet.